Hà Nội công khai danh sách được xét đặc cách, giáo viên vẫn lo

Giáo viên hợp đồng đã phải chịu nhiều thiệt thòi, nhưng một năm qua họ phải sống những ngày lo âu vì có nguy cơ bị mất việc. Ảnh: Thúy Nga.
Giáo viên hợp đồng đã phải chịu nhiều thiệt thòi, nhưng một năm qua họ phải sống những ngày lo âu vì có nguy cơ bị mất việc. Ảnh: Thúy Nga.
Giáo viên hợp đồng đã phải chịu nhiều thiệt thòi, nhưng một năm qua họ phải sống những ngày lo âu vì có nguy cơ bị mất việc. Ảnh: Thúy Nga.
Lên top