Hà Nội công bố phương án tuyển sinh lớp 6 trường Amsterdam

Trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam tuyển sinh lớp 6 bằng xét tuyển. Ảnh: THCS  Chuyên Hà Nội-Amsterdam
Trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam tuyển sinh lớp 6 bằng xét tuyển. Ảnh: THCS Chuyên Hà Nội-Amsterdam
Trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam tuyển sinh lớp 6 bằng xét tuyển. Ảnh: THCS Chuyên Hà Nội-Amsterdam
Lên top