Hà Nội công bố đáp án và thang điểm các môn thi vào lớp 10

Học sinh Hà Nội rời phòng thi sau khi hoàn thành bài thi môn Toán trong kỳ thi vào lớp 10 năm học 2020-2021. Ảnh: Hải Nguyễn.
Học sinh Hà Nội rời phòng thi sau khi hoàn thành bài thi môn Toán trong kỳ thi vào lớp 10 năm học 2020-2021. Ảnh: Hải Nguyễn.
Học sinh Hà Nội rời phòng thi sau khi hoàn thành bài thi môn Toán trong kỳ thi vào lớp 10 năm học 2020-2021. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top