Hà Nội công bố đáp án chính thức đề thi môn Ngữ văn vào 10 năm 2021

Học sinh Hà Nội tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội năm học 2021-2022. Ảnh: Hải Nguyễn
Học sinh Hà Nội tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội năm học 2021-2022. Ảnh: Hải Nguyễn
Học sinh Hà Nội tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội năm học 2021-2022. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top