Hà Nội công bố các môn thi vào lớp 10 năm học 2020-2021

Quyết định về kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020 - 2021 của Hà Nội vừa ban hành vẫn dự kiến ngày thi từ 1.6, dù học sinh phải nghỉ học kéo dài vì dịch COVID-19. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Quyết định về kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020 - 2021 của Hà Nội vừa ban hành vẫn dự kiến ngày thi từ 1.6, dù học sinh phải nghỉ học kéo dài vì dịch COVID-19. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Quyết định về kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020 - 2021 của Hà Nội vừa ban hành vẫn dự kiến ngày thi từ 1.6, dù học sinh phải nghỉ học kéo dài vì dịch COVID-19. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Lên top