Hà Nội có độ chênh lệch lớn nhất giữa điểm thi và điểm học bạ của 4 môn

Hà Nội là địa phương có mức chênh lệch lớn nhất cả nước ở môn Sinh học, Lịch sử, Địa lý và Hóa học. Ảnh: Hải Nguyễn
Hà Nội là địa phương có mức chênh lệch lớn nhất cả nước ở môn Sinh học, Lịch sử, Địa lý và Hóa học. Ảnh: Hải Nguyễn
Hà Nội là địa phương có mức chênh lệch lớn nhất cả nước ở môn Sinh học, Lịch sử, Địa lý và Hóa học. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top