Hà Nội chưa quyết định cho học sinh trở lại trường học

Hà Nội chưa quyết định cho học sinh trở lại trường học. Ảnh minh hoạ: Hà Phương
Hà Nội chưa quyết định cho học sinh trở lại trường học. Ảnh minh hoạ: Hà Phương
Hà Nội chưa quyết định cho học sinh trở lại trường học. Ảnh minh hoạ: Hà Phương
Lên top