Hà Nội chính thức tuyển hơn 8.500 học sinh giáo dục thường xuyên

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa phê duyệt hơn 8.500 chỉ tiêu học sinh giáo dục thường xuyên. Ảnh: Hải Nguyễn
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa phê duyệt hơn 8.500 chỉ tiêu học sinh giáo dục thường xuyên. Ảnh: Hải Nguyễn
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa phê duyệt hơn 8.500 chỉ tiêu học sinh giáo dục thường xuyên. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top