Hà Nội chính thức công bố chỉ tiêu vào lớp 10, sẽ có 23.000 học sinh "trượt" suất vào trường công

Kỳ thi vào lớp 10 của Hà Nội sẽ diễn ra vào đầu tháng 6. Ảnh: T.L
Kỳ thi vào lớp 10 của Hà Nội sẽ diễn ra vào đầu tháng 6. Ảnh: T.L
Kỳ thi vào lớp 10 của Hà Nội sẽ diễn ra vào đầu tháng 6. Ảnh: T.L
Lên top