Hà Nội chỉ chọn 1 SGK tiếng Việt cho học sinh lớp 2 toàn thành phố

Học sinh lớp 2 trên toàn thành phố Hà Nội sẽ học SGK tiếng Việt "Kết nối tri thức với cuộc sống".
Học sinh lớp 2 trên toàn thành phố Hà Nội sẽ học SGK tiếng Việt "Kết nối tri thức với cuộc sống".
Học sinh lớp 2 trên toàn thành phố Hà Nội sẽ học SGK tiếng Việt "Kết nối tri thức với cuộc sống".
Lên top