Hà Nội: Chỉ 70% học sinh vào lớp 10 có cơ hội học trường công lập