Hà Nội cấp mã xác nhận phương tiện phục vụ chuyển phát SGK của trường học

Các nhà trường, đơn vị phát hành gặp khó khăn trong việc vận chuyển sách giáo khoa đến tay học sinh do nhiều nơi đang thực hiện giãn cách xã hội.
Các nhà trường, đơn vị phát hành gặp khó khăn trong việc vận chuyển sách giáo khoa đến tay học sinh do nhiều nơi đang thực hiện giãn cách xã hội.
Các nhà trường, đơn vị phát hành gặp khó khăn trong việc vận chuyển sách giáo khoa đến tay học sinh do nhiều nơi đang thực hiện giãn cách xã hội.
Lên top