Hà Nội cảnh báo nguy cơ dịch COVID-19 tại cộng đồng ở huyện Đông Anh

Hà Nội cảnh báo nguy cơ dịch COVID-19 tại cộng đồng ở huyện Đông Anh cao. Ảnh: Hà Phương
Hà Nội cảnh báo nguy cơ dịch COVID-19 tại cộng đồng ở huyện Đông Anh cao. Ảnh: Hà Phương
Hà Nội cảnh báo nguy cơ dịch COVID-19 tại cộng đồng ở huyện Đông Anh cao. Ảnh: Hà Phương
Lên top