Hà Nội cấm thi tuyển học sinh vào lớp 1

Năm nay Hà Nội tăng 9.565 học sinh lớp 1 so với năm học 2019 - 2020. Ảnh: LDO.
Năm nay Hà Nội tăng 9.565 học sinh lớp 1 so với năm học 2019 - 2020. Ảnh: LDO.
Năm nay Hà Nội tăng 9.565 học sinh lớp 1 so với năm học 2019 - 2020. Ảnh: LDO.
Lên top