Hà Nội: 60.000 hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 thành công

Các trường tiểu học đều bố trí bộ phận hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến cho phụ huynh học sinh. Ảnh: HNED
Các trường tiểu học đều bố trí bộ phận hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến cho phụ huynh học sinh. Ảnh: HNED
Các trường tiểu học đều bố trí bộ phận hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến cho phụ huynh học sinh. Ảnh: HNED
Lên top