Hà Nam: Học sinh, sinh viên đi học trở lại từ ngày mai 26.5

Công văn số 1263/UBND-KGVX của UBND tỉnh Hà Nam về việc cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh đi học trở lại.
Công văn số 1263/UBND-KGVX của UBND tỉnh Hà Nam về việc cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh đi học trở lại.
Công văn số 1263/UBND-KGVX của UBND tỉnh Hà Nam về việc cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh đi học trở lại.
Lên top