Hà Nam: Học sinh lớp 9, lớp 12 tiếp tục nghỉ, chuyển học trực tuyến

Thay vì trở lại trường học vào hôm nay (17.5) theo thông báo trước đó, học sinh lớp 9 và lớp 12 tại Hà Nam tiếp tục nghỉ học, chuyển sang hình thức học trực tuyến. Ảnh minh họa.
Thay vì trở lại trường học vào hôm nay (17.5) theo thông báo trước đó, học sinh lớp 9 và lớp 12 tại Hà Nam tiếp tục nghỉ học, chuyển sang hình thức học trực tuyến. Ảnh minh họa.
Thay vì trở lại trường học vào hôm nay (17.5) theo thông báo trước đó, học sinh lớp 9 và lớp 12 tại Hà Nam tiếp tục nghỉ học, chuyển sang hình thức học trực tuyến. Ảnh minh họa.
Lên top