Hà Giang, Lạng Sơn đặt hàng sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Hà Giang và Lạng Sơn đặt hàng đào tạo đối với sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn.
Hà Giang và Lạng Sơn đặt hàng đào tạo đối với sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn.
Hà Giang và Lạng Sơn đặt hàng đào tạo đối với sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top