Gương mặt trẻ Việt Nam sẽ tiếp kiến lãnh đạo cấp cao ASEAN mới chỉ 20 tuổi

Nguyễn Phương Thảo và Lê Anh Tiến là 2 đại diện thanh niên Việt Nam tham dự lễ tiếp kiến lãnh đạo cấp cao ASEAN.
Nguyễn Phương Thảo và Lê Anh Tiến là 2 đại diện thanh niên Việt Nam tham dự lễ tiếp kiến lãnh đạo cấp cao ASEAN.
Nguyễn Phương Thảo và Lê Anh Tiến là 2 đại diện thanh niên Việt Nam tham dự lễ tiếp kiến lãnh đạo cấp cao ASEAN.
Lên top