Gửi danh sách học sinh vi phạm giao thông về tận trường

Đội CSGT - Trật tự Công an TP.Huế kiểm tra, xử lý các trường hợp học sinh vi phạm giao thông. Ảnh: CA cung cấp.
Đội CSGT - Trật tự Công an TP.Huế kiểm tra, xử lý các trường hợp học sinh vi phạm giao thông. Ảnh: CA cung cấp.
Đội CSGT - Trật tự Công an TP.Huế kiểm tra, xử lý các trường hợp học sinh vi phạm giao thông. Ảnh: CA cung cấp.
Lên top