GS.TSKH Phạm Tất Dong: Sẽ trả lại chức danh giáo sư khi không còn đào tạo, nghiên cứu khoa học

GS.TSKH Phạm Tất Dong. Ảnh: HT
GS.TSKH Phạm Tất Dong. Ảnh: HT
GS.TSKH Phạm Tất Dong. Ảnh: HT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top