GS.TS Phạm Tất Dong: Không thể xem dạy thêm như một món hàng kinh doanh

GS.TS Phạm Tất Dong phản đối quan điểm đưa dạy thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Ảnh: ussh
GS.TS Phạm Tất Dong phản đối quan điểm đưa dạy thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Ảnh: ussh
GS.TS Phạm Tất Dong phản đối quan điểm đưa dạy thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Ảnh: ussh
Lên top