GS.TS Hoàng Chí Bảo: Phải đào tạo thầy dạy chứ không phải thợ dạy

GS Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh tới việc quan tâm tới chất lượng đào tạo của các trường sư phạm. Ảnh: Huyên Nguyễn
GS Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh tới việc quan tâm tới chất lượng đào tạo của các trường sư phạm. Ảnh: Huyên Nguyễn
GS Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh tới việc quan tâm tới chất lượng đào tạo của các trường sư phạm. Ảnh: Huyên Nguyễn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM