GS.TS Hoàng Anh Tuấn là hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội

Hiệu trưởng mới của trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - GS.TS Hoàng Anh Tuấn.
Hiệu trưởng mới của trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - GS.TS Hoàng Anh Tuấn.
Hiệu trưởng mới của trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - GS.TS Hoàng Anh Tuấn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top