Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

GS-NGND Phan Huy Lê – Viện trưởng Viện Khoa học lịch sử Việt Nam: “Không riêng môn sử, mà các môn xã hội đều bị hạ thấp”