GS Trương Nguyện Thành không đủ chuẩn làm hiệu trưởng: Còn nhiều rào cản đón người tài trở về

GS Trương Nguyện Thành quyết định trở về Mỹ sau khi không được công nhận đủ chuẩn hiệu trưởng.
GS Trương Nguyện Thành quyết định trở về Mỹ sau khi không được công nhận đủ chuẩn hiệu trưởng.
GS Trương Nguyện Thành quyết định trở về Mỹ sau khi không được công nhận đủ chuẩn hiệu trưởng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM