GS Trương Nguyện Thành: Chờ cầm bằng tốt nghiệp mới khởi nghiệp thì quá trễ

Giáo sư Trương Nguyện Thành. Ảnh: Anh Nhàn
Giáo sư Trương Nguyện Thành. Ảnh: Anh Nhàn
Giáo sư Trương Nguyện Thành. Ảnh: Anh Nhàn
Lên top