Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

"GS quần đùi" Trương Nguyện Thành: Có thật "nhẹ nhàng" khi về Mỹ?