GS Phan Thành Nam: Nhiều đề thi khiến tôi có cảm giác toán học vừa tẻ nhạt vừa vô dụng

Giáo sư Phan Thành Nam. Ảnh: EMS Prizes.
Giáo sư Phan Thành Nam. Ảnh: EMS Prizes.
Giáo sư Phan Thành Nam. Ảnh: EMS Prizes.
Lên top