GS Nguyễn Minh Thuyết lên tiếng về clip dạy học sinh đánh vần Tiếng Việt

GS Nguyễn Minh Thuyết.
GS Nguyễn Minh Thuyết.
GS Nguyễn Minh Thuyết.
Lên top