GS Nguyễn Minh Thuyết đề xuất Hội phụ huynh thay vì thu tiền bằng “cho vay tiền”

GS Nguyễn Minh Thuyết cho rằng vẫn còn tồn tại nơi phụ huynh là “cánh tay nối dài” của Ban giám hiệu để thu tiền. Ảnh: Huyên Nguyễn
GS Nguyễn Minh Thuyết cho rằng vẫn còn tồn tại nơi phụ huynh là “cánh tay nối dài” của Ban giám hiệu để thu tiền. Ảnh: Huyên Nguyễn
GS Nguyễn Minh Thuyết cho rằng vẫn còn tồn tại nơi phụ huynh là “cánh tay nối dài” của Ban giám hiệu để thu tiền. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top