GS người Pháp làm tân Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ

GS.VS Châu Văn Minh (ngoài cùng, bên trái) trao quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường cho GS. Chu Hoàng Hà (giữa).
GS.VS Châu Văn Minh (ngoài cùng, bên trái) trao quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường cho GS. Chu Hoàng Hà (giữa).
GS.VS Châu Văn Minh (ngoài cùng, bên trái) trao quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường cho GS. Chu Hoàng Hà (giữa).
Lên top