GS Ngô Bảo Châu chỉ ra điểm yếu của giáo dục đại học Việt Nam

GS Ngô Bảo Châu phát biểu Diễn đàn Nguồn nhân lực toàn cầu 2017. Ảnh: Huyên Nguyễn
GS Ngô Bảo Châu phát biểu Diễn đàn Nguồn nhân lực toàn cầu 2017. Ảnh: Huyên Nguyễn
GS Ngô Bảo Châu phát biểu Diễn đàn Nguồn nhân lực toàn cầu 2017. Ảnh: Huyên Nguyễn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top