GS Lâm Quang Thiệp: Định hướng chỉ cấp một loại bằng là đúng

GS Lâm Quang Thiệp - nguyên Vụ trưởng Vụ giáo dục Đại học (Bộ GDĐT) cho rằng: Thả nổi quản lý chất lượng như hiện nay mà cấp một loại bằng thì xã hội sẽ không chấp nhận. Ảnh: Huyên Nguyễn
GS Lâm Quang Thiệp - nguyên Vụ trưởng Vụ giáo dục Đại học (Bộ GDĐT) cho rằng: Thả nổi quản lý chất lượng như hiện nay mà cấp một loại bằng thì xã hội sẽ không chấp nhận. Ảnh: Huyên Nguyễn
GS Lâm Quang Thiệp - nguyên Vụ trưởng Vụ giáo dục Đại học (Bộ GDĐT) cho rằng: Thả nổi quản lý chất lượng như hiện nay mà cấp một loại bằng thì xã hội sẽ không chấp nhận. Ảnh: Huyên Nguyễn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM