GS Hồ Ngọc Đại: Tôi từng kiến nghị cần tặng sách giáo khoa, phát miễn phí cho học sinh lớp 1

GS Hồ Ngọc Đại -tác giả công trình "Công nghệ giáo dục".
GS Hồ Ngọc Đại -tác giả công trình "Công nghệ giáo dục".
GS Hồ Ngọc Đại -tác giả công trình "Công nghệ giáo dục".
Lên top