GS Đào Trọng Thi đề xuất có thang bảng lương riêng cho ngành giáo dục

GS Đào Trọng Thi nhấn mạnh nghề giáo là một nghề đặc thù và cần quan tâm đến chế độ tiền lương cho giáo viên. Ảnh: QQ
GS Đào Trọng Thi nhấn mạnh nghề giáo là một nghề đặc thù và cần quan tâm đến chế độ tiền lương cho giáo viên. Ảnh: QQ