Gợi ý đáp án môn Lịch sử THPT Quốc gia 2018 - mã đề 306