Gợi ý đáp án môn Lịch sử kỳ thi THPT quốc gia 2018 - mã đề 317, 320, 321

Thí sinh đã kết thúc kỳ thi THPT quốc gia 2018 sau khi hoàn thành bài thi tổ hợp Khoa học xã hội. Ảnh: Hải Nguyễn.
Thí sinh đã kết thúc kỳ thi THPT quốc gia 2018 sau khi hoàn thành bài thi tổ hợp Khoa học xã hội. Ảnh: Hải Nguyễn.
Thí sinh đã kết thúc kỳ thi THPT quốc gia 2018 sau khi hoàn thành bài thi tổ hợp Khoa học xã hội. Ảnh: Hải Nguyễn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM