Giữa “cơn bão” điểm chuẩn, 14 điểm vẫn có thể đỗ đại học

Năm 2021, nhiều trường đại học có mức điểm chuẩn thấp bất ngờ. Ảnh: Hải Nguyễn.
Năm 2021, nhiều trường đại học có mức điểm chuẩn thấp bất ngờ. Ảnh: Hải Nguyễn.
Năm 2021, nhiều trường đại học có mức điểm chuẩn thấp bất ngờ. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top