Giờ chào cờ đầu tiên khi học sinh trở lại trường: Đặc biệt và thiêng liêng

Học sinh Trường PTCS Xã Đàn (Hà Nội) hát Quốc ca bằng ngôn ngữ ký hiệu. Ảnh: Hoài Anh
Học sinh Trường PTCS Xã Đàn (Hà Nội) hát Quốc ca bằng ngôn ngữ ký hiệu. Ảnh: Hoài Anh
Học sinh Trường PTCS Xã Đàn (Hà Nội) hát Quốc ca bằng ngôn ngữ ký hiệu. Ảnh: Hoài Anh
Lên top