“Gieo” niềm tin trong từng câu, chữ

Các em nhỏ hào hứng tham gia lớp học tiếng Anh miễn phí thuộc dự án Help to Fly. Ảnh: CTV
Các em nhỏ hào hứng tham gia lớp học tiếng Anh miễn phí thuộc dự án Help to Fly. Ảnh: CTV
Các em nhỏ hào hứng tham gia lớp học tiếng Anh miễn phí thuộc dự án Help to Fly. Ảnh: CTV
Lên top