Giáo viên vùng cao - những hy sinh thầm lặng!

Cô giáo Ly Thị Cộng - giáo viên Trường Mầm non xã Nậm Tin thuộc huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên phụ trách một điểm bản trên núi cao.
Cô giáo Ly Thị Cộng - giáo viên Trường Mầm non xã Nậm Tin thuộc huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên phụ trách một điểm bản trên núi cao.
Cô giáo Ly Thị Cộng - giáo viên Trường Mầm non xã Nậm Tin thuộc huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên phụ trách một điểm bản trên núi cao.
Lên top