Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Giáo viên vui mừng khi lương sẽ cao bằng bác sĩ, giáo sư

Giáo viên mong mỏi tăng lương, để có thêm động lực cống hiến. Ảnh: Hải Nguyễn
Giáo viên mong mỏi tăng lương, để có thêm động lực cống hiến. Ảnh: Hải Nguyễn