Giáo viên viết ca khúc Dạy học thời Corona, nhắc học trò phòng dịch COVID-19

Giáo viên Trường Nguyễn Siêu hát và nhảy múa để dặn dò học sinh thực hiện phòng chống dịch COVID-19.
Giáo viên Trường Nguyễn Siêu hát và nhảy múa để dặn dò học sinh thực hiện phòng chống dịch COVID-19.
Giáo viên Trường Nguyễn Siêu hát và nhảy múa để dặn dò học sinh thực hiện phòng chống dịch COVID-19.
Lên top