Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Giáo viên và phụ huynh hãy dạy trẻ bằng cả trái tim

Thầy giáo Rafe Esquith và học trò của thầy. Ảnh chụp bìa cuốn sách "Dạy trẻ bằng cả trái tim"
Thầy giáo Rafe Esquith và học trò của thầy. Ảnh chụp bìa cuốn sách "Dạy trẻ bằng cả trái tim"