Giáo viên truyền miệng cách đánh trẻ để phụ huynh không phát hiện

Cảnh bạo hành trẻ ở cơ sở mầm non Mầm Xanh. Ảnh cắt từ clip
Cảnh bạo hành trẻ ở cơ sở mầm non Mầm Xanh. Ảnh cắt từ clip
Cảnh bạo hành trẻ ở cơ sở mầm non Mầm Xanh. Ảnh cắt từ clip
Lên top