Giáo viên trung tâm tiếng Anh chửi học viên “lấp lửng” về bằng cấp chuyên môn