Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Giáo viên trung tâm tiếng Anh chửi học viên “lấp lửng” về bằng cấp chuyên môn