Giáo viên TPHCM được hưởng chế độ như thế nào trong dịch COVID-19?

Hiệu trưởng có trách nhiệm trao đổi với tổ/nhóm chuyên môn để xác định số tiết thực dạy và tính toán, quy đổi ra tổng số tiết cho hợp lí. Ảnh: Nguyễn Hải
Hiệu trưởng có trách nhiệm trao đổi với tổ/nhóm chuyên môn để xác định số tiết thực dạy và tính toán, quy đổi ra tổng số tiết cho hợp lí. Ảnh: Nguyễn Hải
Hiệu trưởng có trách nhiệm trao đổi với tổ/nhóm chuyên môn để xác định số tiết thực dạy và tính toán, quy đổi ra tổng số tiết cho hợp lí. Ảnh: Nguyễn Hải
Lên top