Giáo viên tiểu học hạng II phải học thêm chức danh nghề nghiệp không?

Giáo viên tiểu học hạng II phải học thêm chức danh nghề nghiệp không?. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Giáo viên tiểu học hạng II phải học thêm chức danh nghề nghiệp không?. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Giáo viên tiểu học hạng II phải học thêm chức danh nghề nghiệp không?. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Lên top