Giáo viên thu tiền ủng hộ thành lập trường, Sở GDĐT Hải Phòng lên tiếng

Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng thông tin sau phản ánh về thu đầu năm tại Trường THPT Lê Chân.
Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng thông tin sau phản ánh về thu đầu năm tại Trường THPT Lê Chân.
Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng thông tin sau phản ánh về thu đầu năm tại Trường THPT Lê Chân.
Lên top